De afbeelding van het huis van Ellis Wynne is genomen uit R. Geraint Gruffydd, Llenyddiaeth y Cymry, Llandysul, Gwasg Gomer, 1989, p. 43.

Over zijn leven en werk: Voor de achtergronden vergelijke men ook Er zijn vele edities verschenen van de Gweledigaethau, we troffen de volgende aan: Engelse vertalingen (zie ook hierboven de editie van de Gregynog Press 1940): Andere werken waaraan hij medewerking verleende of die hij vertaalde: Het op zijn werk geinspireerde stuk van Thomas Edwards verscheen ook verschillende malen: